28.01.2022

Circulariteit is booming!

Wat is circulariteit eigenlijk?

Samengevat staat de circulaire economie tegenover de huidige benadering waarbij we steeds weer nieuwe producten aanschaffen, gebruiken en weggooien. Deze wegwerp- en vervangcultuur heeft een groot impact op de natuur, we putten de aarde uit. Het circulaire model gaat ervan uit dat producten van nu de grondstoffen zijn voor later, na het gebruik kunnen producten gedemonteerd worden en de materialen veelal in dezelfde vorm opnieuw gebruikt worden.

Nieuwe manier van denken

Circulariteit gaat uit van een wereld zonder afval. In een circulaire economie zorgen we dat de grondstoffen, onderdelen en producten waarde behouden, genoeg waarde om het niet te verbranden maar 100% her te gebruiken, als recyclinggrondstof of in dezelfde vorm.

Voorlopers

Optigrün gebruikt al decennia lang enkel grondstoffen die al eerder gebruikt zijn, zo zijn alle producten van recycling kunststof en van dusdanig hoge kwaliteit dat ze aan het einde van het gebruik weer in dezelfde vorm hergebruikt kunnen of 100% gerecycled kunnen worden, waardoor ze weer als daktuinmateriaal kunnen dienen.

Dakbegroeiing en daktuinen zonder plastic

Er heerst een misvatting over het gebruik van plastic bij dakbegroeiing en daktuinsystemen. Dit, terwijl wij er juist voor zorgen dat het plastic dat al op de wereld is en dat wij toepassen in onze systemen, al van 100% hergebruikt materiaal is en daardoor niet in de oceaan of verbrandingsoven terechtkomt. Het is dus noodzaak om geen nieuwe grondstoffen te gebruiken, maar alles dat al voorhanden is te gebruiken om een duurzaam en oneindig recyclebaar product te produceren.

Uitdaging

De enige uitdaging die er nog is op gebied van dakbegroeiing en daktuinsystemen is het substraat. Substraat dat gebruikt wordt als voedingsbodem op daken in plaats van zwarte grond is een mengsel van vooral lava, kleikorrels en puimsteen. Dit is veelal nieuwgewonnen grondstof waarbij de impact op de natuur, met name in de Eiffel in Duitsland, groot is. Ook de transportbewegingen die hiervoor nodig zijn komen de natuur niet ten goede. Daarom doet Optigrün al jaren onderzoek naar alternatieve grondstoffen voor substraten. Hieruit zijn een aantal innovatieve producten voortgekomen zoals het Optigrün Circulair Substraat waarbij de nieuwgewonnen grondstoffen compleet vervangen zijn voor bestaande grondstoffen en recyclingmaterialen. Vervolgens heeft Optigrün een terugwinprogramma opgezet: reeds gebruikt substraat kan bij demontage teruggenomen worden en zal middels een speciale procedure weer tot een ‘nieuw’ circulair substraat gemaakt worden.