27.06.2019

Green Deal Groene Daken gaat door als Nationaal Daken Plan!

De partners van de Green Deal Groene Daken willen met elkaar een volgende stap zetten, om het benutten van daken te verankeren in de stedelijke planvorming, aanbestedingen, het bouwproces, en de huidige gebouwde omgeving. Zodat (natuur)inclusief bouwen bijdraagt aan een meer klimaatbestendige en gezonde stad. De veertig overheden, bedrijven en kennisorganisaties vierden hun successen van ruim vier jaar samenwerking tijdens de bijeenkomst in Nieuwspoort op 13 mei. Zij blikten samen vooruit op de toekomst, een hogere gezamenlijke ambitie onder de vlag van het ‘Nationaal Daken Plan’.

Als platform Nationaal Daken Plan zetten de partners zich de komende vier jaar in om het dakenlandschap te ontwikkelen voor meerdere maatschappelijke opgaven. De focus ligt op het onbenutte potentieel van het dak als verbindende oplossing voor maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering, verstedelijking en verdichting, energie, biodiversiteit en gezondheid.

www.greendealgroenedaken.nl/green-deal-legacy-document-overhandigd-aan-deltacommissaris/