08.05.2024

VBB-FLL norm begroeide daken

De bekende Duitse FLL richtlijn (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau) is altijd leading geweest voor bouwwerkbegroenend Nederland.

Omdat er behoefte is aan een richtlijn specifiek voor de Nederlandse markt, heeft de VBB, als officieel licentienemer van het Duitse FLL, de richtlijn vertaald, geactualiseerd en toegespitst op de Nederlandse wet- en regelgeving. De VBB-leden hebben allen vanuit hun eigen expertise bijgedragen aan het document.

De VBB FLL geldt als dè norm voor bouwwerkbegroenend Nederland. Optigrün Benelux is één van de initiatiefnemer van deze norm geweest. Samen met alle toonaangevende marktpartijen streven wij een hoge kwaliteit en uniformiteit na.

https://www.bouwwerkbegroeners.nl/vbb-fll-norm/