Afwatering & drainage

Door de klimaatverandering, waardoor steeds vaker zware regenval voorkomt, zijn nieuwe afwateringstechnieken dient elk dak afzonderlijk ontworpen te worden. Afhankelijk van de bouwkundige situatie en de vegetatie komen verschillende oplossingen van Optigrün voor afwatering en drainage in aanmerking. Al deze oplossingen hebben dezelfde basisprincipes.

Basis principe

Wat betreft de hemelwaterafvoeren adviseren wij hetzelfde aantal afvoeren en noodoverlopen toe te passen die u ook op het dak zou toepassen zonder dakbegroeiingssysteem. UV-systemen, waaronder Pluvia kunnen worden toegepast onder bepaalde voorwaarden en altijd met een drainerende laag in het groendak systeem. UV-systemen onderscheiden zich ten opzichte van traditionele systemen, doordat er met minder afvoeren en kleine diameters op basis van het creëren van onderdruk sneller en daardoor meer water kan worden afgevoerd. Vaak resulteert dit in minder afvoerpunten en langere afstroomlengtes. Hierdoor kan er water gaan stuwen in en onder het dakbegroeiingsysteem. Daarom is het noodzaak altijd een drainagelaag toe te passen en de afvoercapaciteit nauwkeurig te berekenen en af te stemmen op het aantal UV-afvoerpunten en de stromingslengtes.

Type drainage

Optigrün heeft verschillende type drainage,- en drainagebufferlagen:

Noppenbanen:

  1. Type FKD 25 voor extensieve groendaken, dakbegroeiing
  2. Type FKD 40 voor semi-intensieve, natuurdaken
  3. Type FKD 60 voor intensieve dakbegroeiing, daktuinen
  4. Type FKD 10 en FKD 12 voor beloopbare, berijdbare dakbestratingen
Stortgoed granulaat drainage (gebroken kleikorrels, Blähschiefer, lava):
  1. Type Perl 2/10 voor extensieve begroeiing, groendaken
  2. Type Perl 8/16 voor intensieve begroeiing, daktuinen

Toepassingen

De Optigrün systemen hebben voor elke situatie een passende ontwatering, buffering en/of drainage mogelijkheid:

  1. Bij vlakke daken zonder afschot is altijd een drainagebufferlaag FKD 25-40 of 60 vereist. Bij Verkeersdaken altijd een FKD 10 of FKD 12.
  2. Bij een UV-systeem zoals Pluvia of Quickstream van Wavin is altijd een drainagelaag van FKD noodzakelijk. Enkellaagse systemen zonder drainage of met een Triangelsysteem zijn niet toegestaan.
  3. Bij extra lange afvoerlengtes dient de drainagebufferlaag afgestemd te worden op de maximale afvoerlengte en de daar bij behorende waterafvoercapaciteit. Als aanvulling op de ontwatering kan een Optigrün Kollektorplaat of TSK watergeleidingsprofiel worden ingezet.

Service

Voor technische vragen en berekeningen van de maximale afvoerlengte en het bepalen van een geschikte drainagelaag kunt u contact op nemen met ons adviescentrum in Nijkerk, telefoonnummer 0031 33 - 463 56 81