Beknopte uitleg verschil tussen Drossel ASF, ALD en Smart Flow Control

Drossel ASF
Drossel ALD
Smart Flow Control

SAMENVATTING

Voor het bergen van water in de retentielaag zijn er in principe 3 oplossingen:

 • Vasthouden en vertraagd afvoeren van water via HWA = Drossel ASF
 • Vasthouden en door overloopprincipe of verdamping water afvoeren = Drossel ALD
 • Vasthouden en enkel afvoeren indien nodig = Smart Flow Control

TOEPASSING

 • Om te voldoen aan de wateropgave in de waterparagraaf van het bestemmingsplan of vergunningen
 • Om overbelasting van het rioolstelsel, kavel of omgeving te voorkomen bij piekbuien
 • Om watertekort in langere droge perioden te voorkomen met als gevolg veel kosten voor beregening en/of een dode daktuin
 • Om te voldoen aan klimaatambities en/of eisen

PRINCIPE OPBOUW RETENTIEDAK

 • Geschikte dakbedekkingsconstructie
 • Optigrün Beschermlaag RMS
 • Optigrün Retentielaag WRB (85,150 of 170 mm)
 • Optigrün Filterlaag FIL
 • Optigrün Substraat voor beplantingen en/of draaglaag voor verhardingen

OPTIGRÜN DROSSEL ASF

Een Drossel ASF wordt al sinds de jaren 80 toegepast. Het principe bestaat uit een vooraf door derden aangebracht conventionele afvoer of een UV-afvoer zoals een Pluvia. Type, diameter en aantal zijn voorafgaand aan de plaatsing van de Drossel ASF noodzakelijk om door te geven, zodat de Drossel ASF hierop aangepast kan worden. In de aangebrachte hemelwaterafvoer (altijd een onderuitloop) komt een rubberen knelring, dus de installateur dient bij de berekening van de diameter van de afvoer rekening te houden met 1 handelsmaat groter om toe te passen.

Vervolgens zal er een Drossel ASF in geplaatst worden. Bij UV-afvoeren zal er een upgrade plaatsvinden aan de Drossel ASF waardoor het onderdrukprincipe bij een hogere waterstand dan de Drossel®, kan blijven functioneren. Over elke Drossel komt een TMK- controleschacht van 44x44 cm waarbij de hoogte hiervan afhankelijk is van de dikte van het substraat. De TMK-controleschacht komt op de WRB-retentiebox te staan en dient ervoor dat de Drossel ASF te allen tijde bereikbaar is voor controle. Op de TMK-controleschacht zit een speciale Drossel deksel met instructies voor derden.

Werking
De Drossel ASF is een soort standpijpje in de afvoer. De hoogte van de Drossel ASF is vooraf bepaald op basis van de waterparagraaf of op basis van het gewenst aantal liters waterberging in het WRB-retentiesysteem onder het substraat. Deze is vaak 60 mm of meer.

Afhankelijk van de afvoersnelheid die maximaal behaald mag worden bij het gereguleerd afvoeren van hemelwater op het riool, oppervlaktewater of infiltratievoorziening, zal de Drossel ASF® voorzien worden van een opening in de zijkant. De hoogte t.o.v. het dakbedekkingsniveau is meestal 0 mm zodat al het hemelwater in het WRB-retentiesysteem binnen 24 uur weer zal afvoeren. Echter zal het waterniveau nooit helemaal tot 0 kunnen dalen, vandaar dat de WRB-retentielaag ook een overcapaciteit heeft.

De afvoersnelheid zal bepaald worden door de gemeente, rioolbeheerder of de infiltratievoorziening. De afvoersnelheid kan Optigrün berekenen middels het RWS 4.0 simulatieprogramma en zodoende de boring in de zijkant van de Drossel ASF aanpassen (vergroten of verkleinen) om zo de afvoer van het hemelwater te ‘knijpen’.

Mocht het niet wenselijk zijn al het hemelwater af te voeren, bijvoorbeeld bij een intensieve daktuin waar ook nog hemelwater ter beschikking dient te zijn als bevloeiing, kan men het WRB-retentiesysteem hoger uitvoeren. Men past dan een 150 of 170 mm hoge WRB-retentiebox toe, waarin maximaal 140 mm waterstand kan komen te staan. De Drossel ASF zal dan ook 140 mm hoog worden. Echter op bijv. 60 mm onder de bovenkant van de Drossel ASF maken we de afknijpboring. Hierdoor is er altijd 80 mm hemelwater beschikbaar voor bevloeiing maar voldoet men toch aan de eis in de waterparagraaf om 60 mm water te bergen en binnen 24 uur weer af te voeren zodat deze 60 mm ruimte weer beschikbaar is voor een volgende piekbui, veelal een T=100.

Verschil tussen Drossel ALD en ASF?
Een Drossel ASF laat altijd het overgrote deel van de waterberging weglopen via het hemelwaterafvoersysteem. Bij een Drossel ALD zal er altijd een permanenten waterstand in de retentielaag zijn die middels capillaire werking zal verdampen via het substraat en vegetatie/beplanting.

Verschil met een Smart Flow Control?
Het verschil tussen Drossel ASF/ALD en een Smart Flow Control is dat de Smart Flow Control in principe altijd gesloten is en enkel opengaat als weerdata meer neerslag voorspellen dan dat er geborgen kan worden in de retentielaag. Dit noemen we ook wel een dynamische berging terwijl het met een Drossel ASF/ALD een statische berging genoemd kan worden.

Afbeelding: Principe opbouw Optigrün Retentiedak met Drossel ASF in conventionele afvoer.

OPTIGRÜN DROSSEL ALD

Een Drossel ALD wordt al sinds de jaren 80 toegepast. Het principe bestaat uit een vooraf door derden aangebracht conventionele afvoer of een UV-afvoer zoals een Pluvia. Type, diameter en aantal zijn voorafgaand aan de plaatsing van de Drossel ALD noodzakelijk om door te geven, zodat de Optigrün Drossel ASF hierop aangepast kan worden. In de aangebrachte hemelwaterafvoer (altijd een onderuitloop) komt een rubberen knelring, dus de installateur dient bij de berekening van de diameter van de afvoer rekening te houden met 1 handelsmaat groter om toe te passen.

Vervolgens zal er een Drossel ALD in geplaatst worden. Bij UV-afvoeren zal er een upgrade plaatsvinden aan de Drossel ALD waardoor het onderdrukprincipe bij een hogere waterstand dan de Optigrün Drossel, kan blijven functioneren. Over elke Drossel komt een Optigrün TMK- controleschacht van 44x44 cm waarbij de hoogte hiervan afhankelijk is van de dikte van het substraat. De TMK-controleschacht komt op de WRB-retentiebox te staan en dient ervoor dat de Optigrün Drossel ALD te allen tijde bereikbaar is voor controle. Op de TMK-controleschacht zit een speciale Drossel deksel met instructies voor derden.

Werking
De Drossel ALD is een soort standpijpje in de afvoer. De hoogte van de Drossel ALD is vooraf bepaald op basis van de waterparagraaf of op basis van het gewenst aantal liters waterberging in het WRB-retentiesysteem onder het substraat. Deze is vaak 60 mm of meer.

De Drossel ALD werkt middels het ‘overloopprincipe’ Dit betekent dat zodra de maximale waterstand in de retentielaag bereikt is de Drossel ALD zal overlopen en het water via het NEN 3215 hemelwaterafvoersysteem zal afvoeren. Het is mogelijk om type ASF (met afvoer) en type ALD (enkel overloopfunctie) te combineren op het moment dat de afknijpboring in de ASF te klein gaat worden. Dan is het beter om een aantal hemelwaterafvoeren niet ‘af te knijpen’ en een aantal wel zodat er geen kans op verstoppingen kunnen ontstaan.

Verschil tussen Drossel ALD en ASF?
Een Drossel ASF laat altijd het overgrote deel van de waterberging weglopen via het hemelwaterafvoersysteem. Bij een Drossel ALD zal er altijd een permanenten waterstand in de retentielaag zijn die middels capillaire werking zal verdampen via het substraat en vegetatie/beplanting.

Verschil met een Smart Flow Control?
Het verschil tussen Drossel ASF/ALD en een Smart Flow Control is dat de Smart Flow Control in principe altijd gesloten is en enkel opengaat als weerdata meer neerslag voorspellen dan dat er geborgen kan worden in de retentielaag. Dit noemen we ook wel een dynamische berging terwijl het met een Drossel ASF/ALD een statische berging genoemd kan worden.

Afbeelding: Principe opbouw Optigrün Retentiedak met Drossel ALD in conventionele afvoer.

OPTIGRÜN SMART FLOW CONTROL

Een Optigrün Smart Flow Control wordt al sinds 2015 toegepast. Het principe bestaat uit een vooraf door derden aangebracht conventionele afvoer of een UV-afvoer zoals een Pluvia. Type, diameter en aantal zijn voorafgaand aan de plaatsing van de Optigrün Smart Flow Control noodzakelijk om door te geven, zodat de instellingen van de Smart Flow Control hierop aangepast kan worden.

De Smart Flow Control is onderdeel van de dakbegroeiing en/of daktuin en zal dus niet geplaatst worden door de installateur of dakdekker.

Werking
De Optigrün Smart Flow Control is een slimme ‘klep’ welke over de hemelwaterafvoer staat. De Smart Flow Control is waterdicht ingeplakt over de reeds aanwezige wortelwerende dakbedekking en aangesloten op een 230V stopcontact. De Smart Flow Control staat in principe altijd dicht en laat pas water wat in de Optigrün retentielaag staat weglopen op het moment dat er meer neerslag voorspeld is dan dat de retentielaag nog kan bergen. De openingssnelheid van de ‘klep’ wordt mede bepaald door de waterstand in het systeem, de maximale afvoercapaciteit van het leidingwerk inpandig maar ook bijvoorbeeld hoeveel vierkante meter dakvlak er leeg moet wezen voordat de regenbui gaat vallen.

Het te afvoeren hemelwater vanuit de retentielaag zal terecht komen in een tank voor hergebruik als irrigatie of om bijvoorbeeld te koppelen met waterhergebruiksystemen zoals Mijnwaterfabriek of Hydraloop.

Veelal kan er per dak 1 Smart Flow Control geplaatst worden. De Smart Flow Control heeft naast het ‘normale’ NEN 3215 hemelwaterafvoersysteem een eigen afvoer/standleiding nodig. In de andere hemelwaterafvoeren op het Retentiedak zal dan een Optigrün Drossel ALD (overloopprincipe) geplaatst worden.

De Smart Flow Control dient altijd in een vak van 2x2 meter te staan zonder obstakels, minimaal 2 meter vanaf de dakrand en gezien worden als technische installatie. De ‘kast’ van de Smart Flow Control is verkrijgbaar in elke ral kleur en komt boven de substraatlaag uit. De Smart Flow Control is niet te plaatsen in bestrating en/of terrassen.

Verschil tussen Drossel ALD en ASF?
Een Drossel ASF laat altijd het overgrote deel van de waterberging weglopen via het hemelwaterafvoersysteem. Bij een Drossel ALD zal er altijd een permanenten waterstand in de retentielaag zijn die middels capillaire werking zal verdampen via het substraat en vegetatie/beplanting.

Verschil met een Smart Flow Control?
Het verschil tussen Drossel ASF/ALD en een Smart Flow Control is dat de Smart Flow Control in principe altijd gesloten is en enkel opengaat als weerdata meer neerslag voorspellen dan dat er geborgen kan worden in de retentielaag. Dit noemen we ook wel een dynamische berging terwijl het met een Drossel ASF/ALD een statische berging genoemd kan worden.

Afbeelding: Principe opbouw Optigrün Retentiedak met Smart Flow Control in conventionele afvoer.

Publicatiedatum: 10.2021.