Valbeveiliging

Werken op daken vereist een veilige werkplek. Tijdens de aanleg is een collectieve valbeveiliging noodzakelijk en tijdens onderhoud een individuele valbeveiliging. Optigrün heeft het Optisafe valbeveiligingssysteem wat geballast dient te worden met een specifiek groendaksysteem

Gevaren zone

Wanneer er gewerkt moet worden op een dakvlak waarbij men 2,5 meter en meer naar beneden kan vallen en men zich bevindt in een zone van 2 meter tot aan de dakrand is een valbeveiliging verplicht.

Normen en wetten

Normen en wetten: Wettelijke randvoorwaarden in Nederland.

Arbobesluit art. 3.16: valgevaar moet worden voorkomen. Verplicht wanneer er een valhoogte is van 2,5 m of meer. Geen beveiliging wanneer er 4 m van de rand wordt gewerkt. Deze 4 m lijn moet gemarkeerd zijn. Beveiliging wanneer er 2 m van de rand wordt gewerkt, deze 2 m lijn moet afgezet worden met een afzetting. minimaal bestaande uit palen en kettingen. Wanneer er binnen een zone van 2 m van de dakrand wordt gewerkt, is een dakrandbeveiliging verplicht. Dit kan uitgevoerd worden middels: individuele ankers, muurankers, randafzetting, integrale rail- of kabelsystemen.

Balustrade "SkyGard"

Geballaste balustrade voor dakterrassen en daktuinen SkyGard (pdf)

Optigrün "Optisafe"

Een basisprincipe met vier productoplossingen

De gepatenteerde Optigrün valbeveiliging „Optisafe“ is een aanslagvoorziening die is goedgekeurd volgens de norm EN 795 voor platte daken met 0 –5° dakbedekking, waaraan een persoon (type Point, type Grind) of twee personen (type Liner) zich met een persoonlijke veiligheidsuitrusting bij onderhoud en nazorg kan verankeren. Optisafe is een systeemontwikkeling die de dakbedekking of dakconstructie niet doorboort, maar de goedgekeurde stabiliteit verkrijgt door de verzwaring van de Optigrün systeemoplossingen voor dakbegroeiing of door een grindlaag.