DAKTUIN DAKPARK

Referenzobjekt Landschaftsdach Wohnanlage Seitenberggasse - Wien
  • Meerlaagse opbouw met drainage-bufferlaag
  • Laag gewicht t.o.v. gebruik gebiedseigen grond
  • Echte daklandschappen met bomen en lanen
  • Duurzame inrichting van ondergrondse parking
  • Ook geschikt voor omkeerdaken
Biodiversiteit
Onderhoud
Gewicht* vanaf 600 kg/m² resp. 6,0kN/m²
Systeemdikte vanaf 420 mm
Dakafschot 1 - 5° 
Vegetatievorm Gazon, heesters, bomen
Waterretentie 80–95 %/jaar
Piekafstroomcoëfficiënt Cs = 0,05- 0,2
Waterberging ** ca. 180–320 l/m2 niet reguleerbaar (afhankelijk van dikte substraat)

* project en productspecifiek, vraag altijd een nauwkeurige gewichtsberekening! 
** niet reguleerbaar = verdamping, reguleerbaar = vasthoudend vermogen voor wateropgave

 

SUBSTRAATLAAG I (250 – 400 MM)

Als alternatief: Gazonsubstraat R (200–300 mm), op een uit meerdere lagen intensieve bouwwijze resp. begaanbaar gazon afgestemd substraat met hoge wateropslagcapaciteit, goede doorlaatbaarheid en goed luchtporiënvolume

Productgegevens:

Substraatlaag I
Gazonsubstraat R

SUBSTRAATLAAG U (10 - 70 cm)

Op hoge intensieve bouwwijze afgestemd mineraalsubstraat, als vulsubstraat tussen drainage- en filterlaag en het intensief substraat resp. het gazonsubstraat

Productgegevens: Substraatlaag U

FILTERLAAG FIL 105

Verhindert het dichtslibben door fijne deeltjes in de drainagelaag bij hoge waterdoorlaatbaarheid

Productgegevens: FILTERLAAG FIL 105

DRAINAGE-BUFFERLAAG FKD 60BO (60 mm)

Hoge niet reguleerbare waterbergingen tevens snelle afstroom van overtollig water.
In tegenstelling tot VERBLIJFSDAK bij DAKPARK altijd afvullen met Perl 8/16

Productgegevens: Drainage-Bufferlaag FKD 60BO

Controleschacht TKS Plus

(niet in tekening opgenomen)

Voor de eenvoudige controle van de dakafvoeren, in 100 mm-trappen verhoogbaar, zijdelings en bovenaan afwateringsopeningen

Productgegevens: Controleschacht TKS Plus

BESCHERM-ABSORPTIELAAG RMS 900

Beschermt de dakbedekking en houdt water vast

Productgegevens: Bescherm-Absorptielaag RMS 900