DAKBEGROEIING HELLEND DAK 15-45°

MET SCHUIFBEVEILIGING T

  • Met schuifbeveiliging
  • Producten 100% recycling en/of circulair
  • Afsteuning in goot/dakrand
  • Bij >35° helling is bewatering noodzakelijk 
  • Opbouw en producteigenschappen conform VBB-FLL normen
Biodiversiteit
Onderhoud
Referenzobjekt Schrägdach Central Park Prag
Gewicht * vanaf 120 kg/m² resp. 1,2 kN/m²
Systeemdikte vanaf 100 mm
Dakhelling ** 15 - 45° 
Vegetatievorm Sedum resp. sedum-kruiden-grassen
Piekafstroomcoëfficiënt  Cs = 0,7
Waterberging ** vanaf 30 l/m² niet reguleerbaar ( > liters afhankelijk van dikte substraat)

* Gewicht is na verzadiging conform FLL.  Gewicht minder dan 120 kg/m2 is haalbaar maar niet aan te bevelen!
** Bij kunststof dakbedekkingen, ECB of EPDM zijn bij een nok-goot lengte van meer dan 6 meter al vanaf 10° helling afschuifbeveiligingssystemen noodzakelijk.

*** niet reguleerbaar = verdamping, reguleerbaar is vasthoudend vermogen voor wateropgave

Vegetatiemat

Voorgekweekte vegetatiemat bestaande uit voornamelijke Sedum. Vegetatiemat met trekvaste en onverrotbare drager

Productgegevens: Vegetatiemat

SCHUIFBEVEILIGINGSYSTEEM T

Staanders en liggers ter voorkomen van afschuiven substraat. Staanders maximaal belastbaar met 6,9 kN

Productgegevens: Schuifbeveiliginsysteem T

Substraatlaag E (80 mm)

Op extensieve vegetatie afgestemd substraat met hoge wateropname en goede afvoer. Ook in lichtgewichte variant verkrijgbaar. Minstens 80 mm toepassen (na inklink/verdichten), aanbrengen met overhoogte.

Productgegevens: Extensief substraat E (80 mm)

Bescherm-, drainage- en bufferlaag SSV 800

Gecombineerde beschermlaag met waterbufferen drainagefunctie

Productgegevens: Bescherm-, drainage- en bufferlaag SSV 800

Statische dakrand