DAKBEGROEIING „HELLEND DAK“ 15-45°

MET SCHUIFBEVEILIGING T

  • Met schuifbeveiliging
  • Afsteuning in goot/dakrand
Biodiversiteit
Onderhoud
Gewicht * vanaf 120 kg/m² resp. 1,2 kN/m²
Systeemdikte vanaf 100 mm
Dakhelling ** 15 - 45° 
Vegetatievorm Sedum resp. sedum-kruiden-grassen
Piekafstroomcoëfficiënt *** Cs = 0,7
Waterbuffering vanaf 30 l/m²

* De gewichtgegevens hebben betrekking op de waterverzadigde toestand, het droge gewicht
    bedraagt ca. 60–70% daarvan.
** 2 Bij kunststof dakbedekkingen, ECB of EPDM zijn bij een nok-goot lengte van meer dan 6 meter al
    vanaf 10° helling afschuifbeveiligingssystemen noodzakelijk.
*** Volgens de actuele FLL-richtlijnen.

Vegetatiemat

Voorgekweekte vegetatiemat bestaande uit voornamelijke Sedum. Vegetatiemat met trekvaste en onverrotbare drager

Productgegevens: Vegetatiemat

SCHUIFBEVEILIGINGSYSTEEM T

Staanders en liggers ter voorkomen van afschuiven substraat. Staanders maximaal belastbaar met 6,9 kN

Productgegevens: Schuifbeveiliginsysteem T

Extensief substraat E (80 mm)

Op extensieve vegetatie afgestemd substraat met hoge waterbuffering en goede afvoer. Ook in lichtgewichte variant verkrijgbaar. Minstens 90 l/m² toepassen

Productgegevens: Extensief substraat E (80 mm)

Bescherm-, drainage- en bufferlaag SSV 800

Gecombineerde beschermlaag met waterbufferen drainagefunctie

Productgegevens: Bescherm-, drainage- en bufferlaag SSV 800

Statische dakrand