Dakbegroeiing Lichtgewicht Dak 1-5°

Referenzobjekt Leichtdach Seniorenheim Rummelburger Bucht - Berlin
  • Extreem lichte opbouw
  • Producten 100% recycling en/of circulair
  • Windbestendige opbouw
  • Direct volgroeid
  • Niet geschikt voor omkeerdak of losliggende dakbedekking
  • Voldoet aan brandeisen uit de NEN NTA 8292 doordat er minimaal 40 mm substraat in het systeem zit (30 mm op drainagelaag laag en >15mm in vegetatiemat) 
  • Opbouw en producteigenschappen conform VBB-FLL normen
Biodiversiteit
Onderhoud
Gewicht* 55 kg/m²*
Systeemdikte vanaf 60 mm
Dakafschot 1 - 5° 
Vegetatievorm Sedum
Waterretentie 40- 50 % / jaar
Piekafstroomcoëfficiënt Cs = 0,5- 0,6
Waterberging ** vanaf 29 l/m² niet reguleerbaar** ( > liters afhankelijk van dikte substraat)

* project en productspecifiek, vraag altijd een nauwkeurige gewichtsberekening! 
** niet reguleerbaar = verdamping, reguleerbaar = vasthoudend vermogen voor wateropgave

Vegetatielaag

Voorgekweekte Sedummat voor direct eindresultaat/beeld

(minimale dikte 15 mm)

Productgegevens: Vegetatielaag SM/G 20

Substraatlaag L 30 l/m²

Lichtgewicht, natuurlijk groeimedium afgestemd op een extensieve beplanting van Sedum, enkel toepasbaar bij een voorgekweekte vegetatiemat

Productgegevens: Substraatlaag L

Controleschacht FSK 37

(niet in tekening opgenomen)

Toepassen bij iedere hemelwaterafvoer. Ontwatering via zij- en bovenkant. Voorkomt vervuiling van de afvoer, verkrijgbaar in hoogtes vanaf 50 mm

Drainagelaag FKD 25 (25 mm)

Goede afvoer van overtollig regenwater, voorkomt schade door stilstaand water. Tevens niet-reguleerbare waterberging voor bovenliggend systeem.

Productgegevens: Drainage-bufferlaag FKD 25

Afdekken met Optigrün Filterlaag FIL 105 (niet op tekening) 

Productgegevens: Filterlaag FIL 105

Beschermlaag RMS 300

Ter bescherming van de dakbedekking. Bij omkeerdaken dient deze vervangen te worden door een RSV 120

Productgegevens: Bescherm-absorptielaag RMS 300