Dakbegroeiing Lichtgewicht Dak 1-5°

Referenzobjekt Leichtdach Seniorenheim Rummelburger Bucht - Berlin
  • Extreem lichte opbouw
  • Duurzaam door gebruik van echt substraat
  • Windbestendige opbouw
  • Direct volgroeid
  • Niet geschikt voor omkeerdak of losliggende dakbedekking
  • Voldoet aan brandeisen uit de NEN NTA 8292 doordat er minimaal 40 mm substraat in het systeem zit (30 mm op drainagelaag laag en >15mm in vegetatiemat) 
Biodiversiteit
Onderhoud
Gewicht* vanaf 55 kg/m² resp. 0,55 kN/m²
Systeemdikte vanaf 60 mm
Dakafschot 1 - 5° 
Vegetatievorm Sedum
Waterretentie 40- 50 % / jaar
Piekafstroomcoëfficiënt Cs = 0,5- 0,6
Waterberging ** vanaf 18 l/m² niet reguleerbaar ( > liters afhankelijk van dikte substraat)

* project en productspecifiek, vraag altijd een nauwkeurige gewichtsberekening! 
** niet reguleerbaar = verdamping, reguleerbaar = vasthoudend vermogen voor wateropgave

Vegetatielaag

Voorgekweekte Sedummat voor direct eindresultaat/beeld

(minimale dikte 15 mm)

Productgegevens: Vegetatielaag SM/G 20

Substraatlaag L 30 l/m²

Lichtgewicht, natuurlijk groeimedium afgestemd op een extensieve beplanting van Sedum, enkel toepasbaar bij een voorgekweekte vegetatiemat

Productgegevens: Substraatlaag L

Controleschacht LD

(niet in tekening opgenomen)

Toepassen bij iedere hemelwaterafvoer. Ontwatering via zij- en bovenkant. Voorkomt vervuiling van de afvoer, verkrijgbaar in hoogtes vanaf 50 mm

Drainagelaag FKD 25 (25 mm)

Goede afvoer van overtollig regenwater, voorkomt schade door stilstaand water. Tevens niet reguleerbare waterberging voor bovenliggend systeem.

Productgegevens: Drainage-bufferlaag FKD 25

Beschermlaag RMS 300

Ter bescherming van de dakbedekking. Bij omkeerdaken dient deze vervangen te worden door een RSV 120

Productgegevens: Bescherm-absorptielaag RMS 300