Natuurdak 0 - 5°

Referenzobjekt Naturdach Oversum Winterberg
  • Des te dikker het systeem des te meer biodiversiteit
  • Dikkere opbouw voor variatie in flora en fauna
  • Nieuwe leefruimte voor vogels, vlinders, bijen en insecten
  • Volledig recyclebare materialen
  • Om variatie op langere termijn te behouden is irrigatie noodzakelijk
  • Bij toepassing van Smart Flow Control is irrigatie niet noodzakelijk
  • Geschikt voor omkeerdaken vanwege de zwaardere opbouw
Biodiversiteit
Onderhoud
Gewicht* vanaf 95 kg/m² resp. 0,95 kN/m²
Systeemdikte vanaf 100 mm
Dakafschot 1 - 5° 
Vegetatievorm Kruiden-grassen-sedum, evt. struikgewassen
Waterretentie 60 - 70 % / jaar
Piekafstroomcoëfficiënt Cs = 0,3- 0,5
Waterberging ** vanaf 30-80 l/m² niet reguleerbaar ( > liters afhankelijk van dikte substraat)

* project en productspecifiek, vraag altijd een nauwkeurige gewichtsberekening! 
** niet reguleerbaar = verdamping, reguleerbaar = vasthoudend vermogen voor wateropgave

 

Biodiverse vegetatielaag Sedum-spruiten in combinatie met zaadgoedmix EKR

Inheemse kruiden zaden, Sedum-spruiten en/ of plugplantes evt. aangevuld met droogteminnende beplanting

Productgegevens:
Sedum spruiten
Zaadgoed EKR
Plantplugjes

 

Extensief substraat E (60–210 mm)

Lichtgewicht natuurlijk groeimedium afgestemd op een biodiverse beplanting van inheemse kruiden, Sedum en/of grassen en kruiden. Minimaal 60 mm, aanheuvelen tot max. 210 mm mogelijk

Productgegevens: Substraatlaag E

Controleschacht TKS Plus

[Translate to Niederländisch:] [Translate to English:] Kombi-Kontrollschacht-Plus

(niet in tekening opgenomen)

Toepassen bij iedere hemelwaterafvoer. Ontwatering via zij- en bovenkant. Voorkomt vervuiling van de afvoer, verkrijgbaar in hoogtes vanaf 100 mm

Productgegevens: Controleschacht TKS Plus

Filterlaag FIL 105

Voorkomt uitspoelen van fijndelen en organische substantie uit het substraat in de drainagelaag

Productgegevens: Filterlaag FIL 105

Drainage-bufferlaag FKD 40 (40 mm)

Goede afvoer van overtollig regenwater, voorkomt schade door stilstaand water. Tevens niet reguleerbare waterberging voor bovenliggend systeem. Meer niet reguleerbare waterberging dan bij de FKD 25

Productgegevens: Drainage-bufferlaag FKD 40

Bescherm-absorptielaag RMS 300

Ter bescherming van de dakbedekking. Bij omkeerdaken dient deze vervangen te worden door een RSV 120

Productgegevens: Bescherm-absorptielaag RMS 300

Naturdak Oplossing 1