Natuurdak - Biodiversdak

  • Des te dikker het systeem des te meer biodiversiteit
  • Dikkere opbouw voor variatie in flora en fauna
  • Producten 100% recycling en/of circulair
  • Om variatie op langere termijn te behouden is irrigatie noodzakelijk
  • Geschikt voor omkeerdaken vanwege de zwaardere opbouw
  • Opbouw en producteigenschappen conform VBB-FLL normen
Biodiversiteit
Onderhoud
Gewicht*

Bij substraatdikte 100 mm = ca. 150 kg/m²*

Bij substraatdikte 150 mm = ca. 200 kg/m2**

etc.

Systeemdikte vanaf 140 mm
Dakafschot 1 - 5° 
Vegetatievorm Inheemse kruiden, grassen en Sedum
Waterretentie 60 - 70 % / jaar
Piekafstroomcoëfficiënt Cs = 0,3- 0,5
Waterberging ** vanaf 30-80 l/m² niet reguleerbaar** ( > liters afhankelijk van dikte substraat)

* project en productspecifiek, vraag altijd een nauwkeurige gewichtsberekening! 
** niet reguleerbaar = verdamping, reguleerbaar = vasthoudend vermogen voor wateropgave

Biodiverse vegetatielaag Sedum-spruiten in combinatie met zaadgoedmix EKR

Inheemse kruiden zaden, Sedum-spruiten en/ of plugplantes evt. aangevuld met droogteminnende beplanting

Productgegevens:
Sedum spruiten
Zaadgoed EKR
Plantplugjes

Substraatlaag E / Heem (vanaf 100 mm)

100 % natuurlijk substraat afgestemd op een biodiverse beplanting van Sedum, grassen en kruiden. Vanaf 100 mm, aanheuvelen tot max. 400 mm mogelijk

Bij inheemse vegetatie op basis van het Natuurpro concept adviseren wij altijd Optigrün Heem substraat (type SRH > 100 mm)  toe te passen. Dit substraat is er als kalkarme en kalkrijke variant (afhankelijk van vegetatie)
 

Productgegevens: Substraatlaag E

Ook verkrijgbaar als type SZE, hierbij is een deel van de grondstoffen vervangen door circulaire recycling materialen

Productgegevens: Substraatlaag Heem SRH in combinatie met retentie (op aanvraag)

 

Controleschacht FSK

(niet in tekening opgenomen)

Toepassen bij iedere hemelwaterafvoer. Ontwatering via zij- en bovenkant. Voorkomt vervuiling van de afvoer, verkrijgbaar in hoogtes vanaf 100 mm

Productgegevens: Controleschacht TKS Plus

Filterlaag FIL 105

Voorkomt uitspoelen van fijndelen en organische substantie uit het substraat in de drainagelaag

Productgegevens: Filterlaag FIL 105

Drainagelaag FKD 40 (40 mm)

Goede afvoer van overtollig regenwater, voorkomt schade door stilstaand water. Tevens niet reguleerbare waterberging voor bovenliggend systeem. Meer niet reguleerbare waterberging dan bij de FKD 25

Productgegevens: Drainage-bufferlaag FKD 40

Beschermlaag RMS 300

Ter bescherming van de dakbedekking. Bij omkeerdaken dient deze vervangen te worden door een RSV 120

Productgegevens: Bescherm-absorptielaag RMS 300