DAKBEGROEIING „RETENTIEDAK" DROSSEL EXTENSIEF EN LICHT INTENSIEF (POLDERDAKEN)

  • Zeer geringe afvoer, projectspecifiek instelbaar  
  • Hoge waterberging, ca. 75 l/m² in de WRB 80F
  • WRB 80F enkel toepasbaar bij extensieve begroeiing
  • Hoge verdamping door capillair systeem
  • Geen afschot mogelijk
  • Enkel bij vlakke daken zonder afschot toepasbaar
Biodiversiteit
Onderhoud
Gewicht* vanaf 100 kg/m² resp. 1,0kN/m²
Systeemdikte vanaf 140 mm
Dakhelling 0° 
Vegetatievorm Sedum-kruiden-grassen, evt. lage vaste planten
Piekafstroomcoëfficiënt** Project specifiek
Retentievolume 75 l/m² (WRB 80F

 * In de bovenstaande gewichtsspecificaties wordt geen rekening gehouden met tijdelijk waterbuffering volgens de FLL-richtlijnen.
** Volgens de actuele FLL-richtlijnen.

Vegetatielaag

Sedumstekken (sprossen) en/of Sedum plugplantjes evt. aangevuld met zaadgoed EKR stekjes ca. 150 gram/m² en/of plugplantjes vanaf 16 stuks/m²

Productgegevens:
Zaaigoed EKR
Sedum spruiten

Substraatlaag E (60 mm)

Op een uit meerdere lagen extensieve bouwwijze afgestemd substraat met hoge wateropslagcapaciteit en goed luchtporiënvolume

Productgegevens: Substraatlaag E

Filter- en capillair laag RMS 500 K

Optimale waterverdeling onder de substraatlaag

Productgegevens: Filter- en capillair laag RMS 500 K

Waterretentielaag WRB 80F

Speciale retentielaag met holle ruimtes om een verplichte waterberging vast te houden

Productgegevens: Waterretentielaag WRB 80F 

Capillaire cone

Capillaire cone

Zorgt voor gereguleerd watertransport vanuit de retentielaag via de filter- en capillairlaag richting de substraatlaag

Statische Drossel

(niet in tekening opgenomen)
Regelaar met bepaalde perforaties, die het water vertraagd laat afstromen. Berging doorgaans > 60 mm en ledigingstijd van 24 uur

 

BESCHERM-ABSORPTIELAAG RMS 300

Beschermt de dakbedekking tegen beschadigingen. Bij omkeerdaken dient een dampopen beschermlaag toegepast te worden (RSV 120)

Productgegevens: Bescherm-absoptielaag RMS 300