DAKBEGROEIING „RETENTIEDAK" DROSSEL INTENSIEF

  • Data gestuurde berging en afvoer
  • Hoge waterbering in de WRB 85i van ca. 80 l/m²
  • Thermisch stabiele WRB boxen
  • Hoge verdamping, dus koeling
  • Zeer hoge belastbaarheid van de WRB
  • Geen afschot mogelijk, dak dient 100% vlak te zijn
  • Ook toepasbaar met enkel PV
  • Ook toepasbaar met bestrating
Biodiversiteit
Onderhoud
Gewicht* vanaf 310 kg/m² resp. 3,1 kN/m²
Systeemdikte vanaf 330 mm
Dakafschot 0° 
Vegetatievorm Vaste planten, heesters-gazon-bomen
Piekafstroomcoëfficiënt** Projectspecifiek
Retentievolume ca. 80 l/m² (WRB 85I)
Waterbuffer totaal 150–370 l/m²

*  In de bovenstaande gewichtsspecificaties wordt geen rekening gehouden met tijdelijk waterbuffering volgens de FLL-richtlijnen
** Volgens de actuele FLL-richtlijnen

Vaste planten, heesters, gazon, stadsbomen etc.

Productgegevens:
Zaaigoed EKR
Sedum spruiten

Substraatlaag (230–400 mm)

(Als alternatief: Gazonsubstraat R 200–300mm) Geavanceerd substraat met hoge wateropslagcapaciteit, goede doorlaatbaarheid en goed luchtporiënvolume.

Productgegevens: Substraatlaag I

Filter- en capillairlaag RMS 500K

Optimale waterverdeling onder de substraatlaag.

Productgegevens: Filter- en capillairlaag RMS 500K

WATERRETENTIEBOX WRB 85I

Thermische stabiele retentiebox t.b.v. waterberging, hoge drukstabiliteit, laag gewicht, met capillaire zuilen in vegetatievlakken, zonder capillaire zuilen onder VERKEERSDAK.

Productgegevens: Waterretentielaag WRB 85i

Capillaire cone

Kapillarsäule

Zorgt voor gereguleerd watertransport vanuit de retentielaag via de filter- en capillairlaag richting de substraatlaag

Statische Drossel

(niet in tekening opgenomen)

Stuwingsregelaar met gedefinieerde perforaties die het water na zware regenval vertraagd laten weglopen. Ook uit te voeren als slimme data gestuurde afvoer (SFC).

 

Bescherm-absoptielaag RMS 900

Bechermt de dakbedekking tegen beschadiging en houdt water vast. De RMS vlakt ook overlappen van de dakbedekking uit en beschermt de dakopstanden.

Productgegevens: Bescherm-absoptielaag RMS 900