Groendak Meander FKM 30

Referenzobjekt Retentionsdach Wasserwerke Bochum
  • Meanderende afvoer van regenwater
  • Als vervanger van de FKD 25 drainagelaag
  • Producten 100% recycling en/of circulair
  • Enorme vermindering piekafvoer
  • Toe te passen met extensieve begroeiing
  • Geen waterbuffering in de drainagelaag enkel vertraging
  • Opbouw en producteigenschappen conform VBB-FLL normen
Biodiversiteit
Onderhoud
Referenzobjekt Retentionsdach Wasserwerke Bochum
Gewicht * 90 kg/m²*
Systeemdikte  90 mm
Dakafschot 0 - 5°
Waterretentie 50–70%/jaar
Vegetatievorm Sedum-kruiden-grassen
Piekafstroomcoëfficiënt Cs = 0,1
Waterberging ** Vanaf 38 l/m² niet reguleerbaar** ( > liters afhankelijk van dikte substraat)
Afvoerdebiet gezamenlijk 40 l/s × ha

* Het gewicht kan per regio verschillen door de toeslagstoffen in het substraat
** niet reguleerbaar = verdamping, reguleerbaar is vasthoudend vermogen voor wateropgave

Vegetatielaag

Sedumstekken (sprossen) en/of Sedum plugplantjes evt. aangevuld met zaadgoed EKR stekjes ca. 150 gram/m² en/of plugplantjes vanaf 16 stuks/m²

Productgegevens:
Sedum spruiten
Zaadgoed EKR

SUBSTRAATLAAG E (60 MM)

Natuurlijk lichtgewicht groeimedium afgestemd op een extensieve beplanting van Sedum en/ of grassen en kruiden

Productgegevens: Substraatlaag E

CONTROLESCHACHT FSK

(niet in tekening opgenomen)

Toepassen bij iedere hemelwaterafvoer. Ontwatering via zij- en bovenkant. Voorkomt vervuiling van de afvoer, verkrijgbaar in hoogtes vanaf 100 mm

Productgegevens: Controleschacht TKS Plus

FILTERLAAG FIL 105

Voorkomt uitspoelen van fijndelen en organische substantie uit het substraat in de drainagelaag

Productgegevens: Filterlaag FIL 105

Drainage-meanderlaag FKM 30 (30 mm)

Sterke afvoervertraging tijdens piekbuien en voorkomt waterstuwing bij langere afvoerlengte. Geen permanente waterberging

Productgegevens: Meander-drainagelaag FKM 30 (30 mm)

BESCHERMLAAG RMS 300

Ter bescherming van de dakbedekking. Bij omkeerdaken dient deze vervangen te worden door een RSV 120

Productgegevens: Bescherm-absoptielaag RMS 300