Natuurdak Meander FKM 60

  • Meanderende afvoer van regenwater
  • Als vervanger van de FKD 25/40 drainagelaag
  • Producten 100% recycling en/of circulair
  • Enorme vermindering piekafvoer
  • Toe te passen met extensieve begroeiing
  • Tevens 14,5 l/m² permanente berging  in de FKM 60
  • Opbouw en producteigenschappen conform VBB-FLL normen
Biodiversiteit
Onderhoud
Referenzobjekt Retentionsdach Werkmann College Groningen
Gewicht * vanaf 125 kg/m²*
Systeemdikte vanaf 140 mm
Dakafschot 0 - 5°
Vegetatievorm Sedum-kruiden-grassen
Waterretentie 50–70%/jaar
Piekafstroomcoëfficiënt  C= 0,17
Waterberging ** vanaf 65 l/m² niet reguleerbaar ( > liters afhankelijk van dikte substraat)
Afvoerdebiet 55–100 l/s × ha

* Het gewicht kan per regio verschillen door de toeslagstoffen in het substraat.
** niet reguleerbaar = verdamping, reguleerbaar is vasthoudend vermogen voor wateropgave

Vegetatielaag

Sedumstekken (sprossen) en/of Sedum plugplantjes evt. aangevuld met zaadgoed EKR stekjes ca. 150 gram/m² en/of plugplantjes vanaf 16 stuks/m²

Productgegevens:
Zaadgoed EKR
Sedum spruiten

SUBSTRAATLAAG E (80 MM)

Op een uit meerdere lagen extensieve bouwwijze afgestemd substraat met hoge wateropslagcapaciteit en goed luchtporiënvolum

Productgegevens: Substraatlaag E

CONTROLESCHACHT FSK

(niet in tekening opgenomen)

Toepassen bij iedere hemelwaterafvoer. Ontwatering via zij- en bovenkant. Voorkomt vervuiling van de afvoer, verkrijgbaar in hoogtes vanaf 100 mm

Productgegevens: Controleschacht TKS Plus  

FILTERLAAG FIL 105

Voorkomt uitspoelen van fijndelen en organische substantie uit het substraat in de drainagelaag

Productgegevens: Filterlaag FIL 105

Drainage-meanderlaag FKM 60 (60 mm)

Sterk vertraagde afstroom van overtollig water, hoge retentie bij hoog drainagevermogen, grote permanente niet reguleerbare waterberging

Productgegevens: Meander-drainage-bufferlaag FKM 60 (60 mm) 

BESCHERMLAAG RMS 300

Beschermt de dakafdichting tegen beschadiging en slaat water op

Productgegevens: Bescherm-absoptielaag RMS 300