Water Retentiedak systemen, waterberging op het dak!

Meanderende afvoer van overtollig regenwater door speciale drainagelaag zonder wateropslag

Meanderende afvoer van overtollig regenwater door speciale drainagelaag met wateropslag


Slimme waterberging met ledigingstijd conform waterparagraaf  met Sedum en/of grassen/kruiden 

Slim bergen van water conform de waterparagraaf met of zonder ledigingstijd onder parkeerdaken, daktuinen, dakparken of zonnepanelen, de zogenaamde intensieve retentiedakenOptigrün en Frankische

Klimaatadaptieve oplossingen op kavelniveau

Om de gevolgen van de klimaatverandering in stedelijke gebieden tegen te gaan, zijn intelligente en toekomstbestendige oplossingen nodig op kavelniveau
Door de slimme dynamische retentiedaken te combineren met  hemelwateropslag in of naast het gebouw ontstaat er geen wateroverlast en voorkomt men watertekort. 
De hemelwateropslag organiseren wij middels koppelingen op zowel 'hardware' als 'software' niveau met onze Smart Flow Control en het Fränkische wateropslagsysteem.