RETENTIEDAK EXTENSIEF EN LICHT INTENSIEF

 • Toepassing bij Optigrün Economisch Dak, Lichtgewicht Dak, Natuurdak en Solargroendak
 • Retentielaag WRB als vervanging van drainagelaag FKD
   
 • Producten 100% recycling en/of circulair
 • Zeer geringe afvoer, projectspecifiek instelbaar
 • Reguleerbare waterberging in WRB (voor wateropgave)
 • Niet reguleerbare waterberging in substraat (voor verdamping)
 • WRB 80F enkel toepasbaar bij zelden betreedbare extensieve begroeiing
 • Voorkeur heeft altijd een WRB 85 of WRB 170
 • Hoge verdamping door capillair systeem
 • Geen afschot mogelijk
 • Hemelwaterafvoeren dienen waterpas t.o.v. elkaar te liggen
 • Opbouw en producteigenschappen conform VBB-FLL normen
Biodiversiteit
Onderhoud
Gewicht* vanaf 100 kg/m² (exclusief waterberging in retentielaag) 
Systeemdikte vanaf 140 mm (afhankelijk van dikte WRB en dikte substraat)
Dakhelling 0° 
Vegetatievorm Sedum-kruiden-grassen, evt. lage vaste planten
Piekafstroomcoëfficiënt Project specifiek
Waterberging ** 66,5 l/m² in WRB 80F, 71 l/m2 in WRB 85 reguleerbaar  ***

 * project en productspecifiek, vraag altijd een nauwkeurige gewichtsberekening! 
** niet reguleerbaar = verdamping van water in het substraat, reguleerbaar = vasthoudend vermogen voor wateropgave in de retentielaag
*** waterberging in WRB is maximale waterpeil in product minus 5% productvolume en 10 mm bouwmarge

Vegetatielaag

Sedumstekken (sprossen) en/of Sedum plugplantjes evt. aangevuld met zaadgoed EKR stekjes ca. 150 gram/m² en/of plugplantjes vanaf 16 stuks/m²

Productgegevens:
Zaadgoed EKR
Sedum spruiten

Substraatlaag E (60 mm) of SRH (>80 mm)

Bij toepassing met hoofdzakelijk Sedum is een Optigrün substraat type E (60 mm) geschikt. Bij toepassing met inheemse grassen en kruiden dient met het Optigrün SRH Heem substraat toe te passen (> 80 mm) 

Productinformatie projectspecifiek opvraagbaar

Filter- en capillair laag RMS 500 K

Optimale waterverdeling onder de substraatlaag

Productgegevens: Filter- en capillair laag RMS 500 K

Waterretentielaag WRB 80F, WRB 85, WRB 170

Speciale retentielaag met holle ruimtes om een verplichte waterberging vast te houden

Type WRB afhankelijk van toepassing, wateropgave en aanvullende installatietechniek te plaatsen op de WRB : 

Eenvoudige Sedumdaken tot 100 m2:
Productgegevens: Waterretentielaag WRB 80F 

Sedum en/of Sedum-gras-kruiden daken vanaf 100 m2:
Productgegevens: Waterretentielaag WRB 85
Productgegevens: Waterretentielaag WRB 170

Capillaire cone

Capillaire cone

Zorgt voor gereguleerd watertransport vanuit de retentielaag via de filter- en capillairlaag richting de substraatlaag

Stuwregelaar (Statisch of Dynamisch)

(niet in tekening opgenomen)


Een statische Stuwregelaar ALD/AGP is een stuwregelaar in elke HWA, welke in 24 uur het water kan laten stijgen in de retentielaag en binnen een vooraf bepaalde tijd weer kan leeg lopen wanneer deze voorzien is van een zogenaamde Drosselboring.
Veelal worden statische stuwregelaar ALD/AGP ingezet bij extensieve dakbegroeiing (Economisch Dak met WRB) of Solarretentiedaken waarbij grind i.p.v groen toegepast wordt.

ALD = toepasing in conventionele onderuitloop

AGP = toepassing in UV-afvoer Geberit Pluvia

Productinformatie: Stuwregelaar ALD/AGP

 

Een dynamisch Stuweregelaar, de Optigrün Smart Flow Control, is een 'klep' over, veelal 1 extra HWA per dakvlak,  welke in principe altijd dicht staat en enkel water laat afvoeren als de weerdata aangeven dat er meer neerslag valt dan dat de Retentielaag WRB op dat moment kan opvangen. De Smart Flow Control laat enkel het teveel aan verwachte neerslag afstromen met een vooraf bepaald debiet, dit bijvoorkeur richting een opslag tank.Bij een Smart Flow Control dienen de overige HWA's conform NEN 3215 voorzien te worden van een Drossel ASF, dit is een stuwregelaar zonder perforatie.

Een Smart Flow Control wordt veelal bij natuurdaken, verblijfsdaken en dakpark systemen toegepast. 

Productinformatie: Smart Flow Control

BESCHERMLAAG

Beschermt de dakbedekking tegen beschadigingen.


Bij toepassing WRB 80F :

Productgegevens: Bescherm-absoptielaag RMS 300


Bij toepassing WRB 85i of WRB 170:

Productgegevens: Bescherm-absorptielaag RMS 900


Bij toepassing op een omkeerdak:

Productgegevens: Damp-openlaag RSV 120