Dakbegroeiing Dakmoestuin

  • Dunne en lichte opbouw welke aangepast kan worden aan verschillende kruiden, groente en fruit
  • Met Optigrün Drainage-bufferlaag type FKD 40
  • Hogere drainagelaag om goede afwatering te garanderen
  • Extra wateropslag (geen berging voor wateropgave) om relatieve vochtigheid in substraat te verhogen
  • Producten 100% recycling en/of circulair
  • Speciaal lichtgewicht substraat met goed doorwortelbaarheid
  • Drainage-bufferlaag voor extra waterbuffering
  • Verschillende bewateringsmethoden toepasbaar (handmatig, druppelleidingen).
Biodiversiteit
Onderhoud
Gewicht vanaf 150 kg/m² resp. 1,5 kN/m²
Systeemdikte 120–400 mm
Dakafschot 1 - 5°
Vegetatievorm Groente, fruit, bessen etc.
Waterretentie 50–80 %
Piekafstroomcoëfficiënt Cs = 0,2 - 0,5
Waterberging ** vanaf 45–126 l/m2 niet reguleerbaar (afhankelijk van dikte substraat)

* project en productspecifiek, vraag altijd een nauwkeurige gewichtsberekening! 
** niet reguleerbaar = verdamping, reguleerbaar = vasthoudend vermogen voor wateropgave

Kruiden, fruit en groenten

Naargelang wens afhankelijk van laagopbouw

Substraatlaag Urban Soil US (80 – 400 mm)

Afgestemd substraat voor fruit- en groententeelt met hoge wateropslagcapaciteit, goede doorlaatbaarheid en goed luchtporiënvolume

Productgegevens: Substraatlaag Urban Soil US

Filterlaag FIL 105

Verhindert het dichtslibben door fijne deeltjes in de drainagelaag bij hoge waterdoorlaatbaarheid

Productgegevens: Filterlaag FIL 105

Filter-absorptielaag RMS 500K

Als alternatief op filterlaag FIL 105, laag met hoge capillariteit voor horizontale waterverdeling, plaatsing op de drainage-bufferlaag FKD 40; daarover de op de installatieplek geleverde druppelslangen

Productgegevens: Filter-absorptielaag RMS 500 K

Drainagelaag FKD 40 (40 mm)

Snelle afstroom van overtollig water,  lichte opbouw bij hoog drainagevermogen, dampopenlaag. Tevens niet reguleerbare waterberging voor bovenliggend systeem.

Productgegevens: Drainage-bufferlaag FKD 40

Controleschacht TKS Plus

(niet in tekening opgenomen)

Voor de eenvoudige controle van de dakafvoeren, in 100 mm-trappen verhoogbaar, zijdelings en bovenaan afwateringsopeningen

Productgegevens: Controleschacht TKS Plus

Beschermlaag RMS 500

Beschermt de dakbedekking tegen beschadigen en houdt water vast

Productgegevens: Bescherm-absorptielaag RMS 500