VERKEERSDAK BELOOPBAAR

Beloopbare dakoppervlakken zijn door personen te gebruiken wegen en oppervlakken. Ze zijn combineerbaar met groene oppervlakken op het dak. Beloopbare verkeersvlakken kunnen op ongeïsoleerde daken, alsook op warm- en omkeerdaken worden gebruikt. De onderstaande systeemopbouw toont de opbouw op een niet-geïsoleerd dak.

Gewicht vanaf 400 kg/m² resp. 4,0 kN/m²
Systeemdikte* vanaf 180 mm
Dakafschot 1 - 5°
Verkeersklasse A (max 15 kN/m²)

*Bijzondere bouwwijze met verlaagde opbouwhoogte en verlaagd gewicht mogelijk

Bestrating

Dikte en type afhankelijk van verkeersklasse

Cunetlaag Split 1–4

Laagdikte 30–50 mm

Draaglaag Granulaat 2–22

Laagdikte > 100 mm Betongranulaat, fractie 2–22 Als lichte variant is Optipor toepasbaar

Drainagelaag FKD 10

Dikte 10 mm, voorkomt waterstuwing in de draag- en cunetlaag en zorgt voor liniare, horizontale afvoer onder het pakket

Productgegevens: Drainagelaag FKD 10

Bescherm- absorptielaag RMS 300

Enkel toepasbaar bij niet berijdbare verhardingen

Productgegevens: Bescherm- absorptielaag RMS 300