Verkeersdak Groen

 • Berijdbaar gazon
 • Hoogwerker toegankelijk
 • Als calamiteitenroute voor ambulance en/of brandweer
Gewicht vanaf 650 kg/m² of 6.5 kN/m² 
Dikte vanaf 330 mm
Dakhelling 1 - 5°
Belastingsklasse 1-3 (max. 20 t voertuiggewicht)

 *Daken zonder afschot dienen aangepast te worden aan de bouwtechnische context en afvoerlengtes.

Bestratingslaag grasbetonsteen

 • Drukverdelend vermogen
 • Afstemmen op belastingsklasse
 • Afvullen met type RGO
 • ok kunststof grasplaten mogelijk

Substraatlaag BB

 • Systeemspecifiek uitgebalanceerd receptuur
 • Samengesteld uit natuurlijke bestanddelens

Draaglaag

 • Granulaat of 0-32 mm of 0-45 mm
 • min. dikte 150 mm

Filterlaag FIL 300

Voorkomt dichtslibben drainage-bufferlaag Hoog waterdoorlatend vermogen
Productgegevens: Filterlaag FIL 300

Drainage-bufferlaagt FKD 60BU

 • Hoge waterafvoercapaciteit en -bufferend vermogen
 • Voorkomt wateraccumulatie bij daken zonder afschot en bij grotere stromingslengtes
 • Afvullen met type Perl 8/16

Productgegevens:

BESCHERM- EN GLIJLAAG SGL 500 en PE scheidings- en glijlaag TGF 0,2