Verkeersdak Voetganger

 • Beloopbare dakverhardingen met tegels of klinkers
 • Combineren met dakbegroeiing en daktuinen
 • Alle type bestratingsmateriaal mogelijk
 • Ook met FKD 25 Plus geschikt voor omkeerdaken
Gewicht vanaf 400 kg/m² of 4,0 kN/m² 
Dikte vanaf 180 mm
Dakhelling* 1 - 5°
Belastingsklasse 1 (max. 4 kN/m²)

*Daken zonder afschot dienen aangepast te worden aan de bouwtechnische context en afvoerlengtes.

 

Bestratingslaag

 • 60-120 mm AFHANKELIJK VAN DE BELASTINGSKLASSE
 • Drukverdelend vermogen
 • Afstemmen op belstingsklass

Cunetlaag

 • E.g. split 0–5 mm (30–50 mm)
 • Hoge waterafvoercapaciteit
 • Stabiliseert verharding

Draaglaag

 • Granulaat of 0/5 (30-50 mm)
 • Vermindering van dynamische belasting door optrekken, remmen, draaien

Drainagelaag FKD 10

Bescherm- absorptielaag RMS 300