Verkeersdak Vrachtwagen

 • Beloop- en berijdbare dakverhardingen
 • Combineren met dakbegroeiing en daktuinen
 • Alle typen bestratingsmateriaal mogelijk
Gewicht vanaf 600 kg/m² of 6,0 kN/m² 
Dikte vanaf 310 mm
Dakhelling* 1 - 5°
Belastingsklasse 3 (max. 20 t voertuiggewicht)

*Daken zonder afschot dienen aangepast te worden aan de bouwtechnische context en afvoerlengtes.

 

Bestratingslaag

 • Min. 100 mm
 • klinkers, betonstraatstenen, tegels etc.

Cunetlaag

 • E.g. split 0–5 mm (30–50 mm)
 • Hoge waterafvoercapaciteit
 • Stabiliseert verharding

Draaglaag

 • Granulaat of 0-32 mm of 0-45 mm, min. dikte 150 mm
 • Hoge waterafvoercapaciteit
 • Stabiliseert verharding

Drainagelaag FKD 12

BESCHERM- EN GLIJLAAG SGL 500 en PE scheidings- en glijlaag TGF 0,2