11.09.2019

Nominatie Gouden Gieter voor het Optigrün Retentiedak

De vakbladen De Hovenier en Stad+Groen gaan op zoek naar creatieve en praktische oplossingen voor alledaagse problemen die veroorzaakt worden door klimaatverandering.

Het Optigrün Retentiedak® met Smart Flow Control® kan op kavelniveau de waterbergingseisen uit het bestemmingsplan, de bouwenveloppe, bouwvergunning of watertoets oplossen.

Klik hier voor meer informatie