Daktuin Verblijfsdak 0 - 5°

  • Hogere drainagelaag om goede afwatering te garanderen, ook bij vlakke daken
  • Extra wateropslag (geen berging voor wateropgave) om relatieve vochtigheid in substraat te verhogen
  • Producten 100% recycling en/of circulair
  • Vaste planten, heesters, gazon, plantenbakken, terras
  • Urban Gardening, dakmoestuin, dakakker
  • Geschikt voor omkeerdaken
  • Opbouw en producteigenschappen conform VBB-FLL normen
Biodiversiteit
Onderhoud
Gewicht* vanaf 320 kg/m² resp. 3,2 kN/m²
Systeemdikte vanaf 260 mm
Dakafschot 1 – 5°
Vegetatie vaste planten, heesters, gazon, terrassen
Waterretentie 70 - 95 %/jaar
Piekafstroomcoëfficiënt Cs = 0,05-0,3
Waterberging ** vanaf 110 - 160 l/m² niet reguleerbaar (afhankelijk van dikte substraat)

* project en productspecifiek, vraag altijd een nauwkeurige gewichtsberekening! 
** niet reguleerbaar = verdamping, reguleerbaar = vasthoudend vermogen voor wateropgave

Substraatlaag i (230–400 mm) Als alternatief: Gazonsubstraat R (200–300 mm)

Op een uit meerdere lagen intensieve bouwwijze afgestemd substraat met hoge wateropslagcapaciteit, goede doorlaatbaarheid en goed luchtporiënvolume

Productgegevens: Substraatlaag i (230–400 mm) Gazonsubstraat R (200–300 mm)

Filterlaag FIL 105

Verhindert het dichtslibben door fijne deeltjes in de drainagelaag bij hoge waterdoorlaatbaarheid

Productgegevens: Filterlaag FIL 105

Drainagelaag FKD 60 BO (60 mm)

Hoge niet reguleerbare waterbergingen tevens snelle afstroom van overtollig water.
Bij > 400 mm substraat dient de FKD 60 afgevuld te worden met Optigrün  Perl 8/16.

Productgegevens: Drainage-bufferlaag FKD 60BO

Controleschacht FKS 37

(niet in tekening opgenomen)

Voor de eenvoudige controle van de dakafvoeren, in 100 mm-trappen verhoogbaar, zijdelings en bovenaan afwateringsopeningen

Productgegevens: Controleschacht TKS Plus

Beschermlaag RMS 500

Beschermt wortelbeschermbaan resp. dakafdichting tegen beschadiging en slaat water op

Productgegevens: Bescherm-absorptielaag RMS 500