Drainage en/of retentielagen

Drainagelaag voor beloopbare bestrating en kelderwanddrainage. Geen waterbuffering.

Drainagelaag voor berijdbare bestrating met personenauto's en vrachtverkeer. Voorzien van vooraf verlijmde glijfolie van 0,2 mm. Geen waterbuffering.

Optigrün drainagelaag FKD 25 onder extensieve groendaken met voornamelijk Sedum. Recycling HDPE drainagelaag voorzien van noppen aan de onderzijde alsmede diffusie openingen voor omkeerdaken.

Snelle en gegarandeerde afvoer van water. Voorkomt verzadiging bij plasvorming. Naadloze overgang tussen bijvoorbeeld het Economisch Dak of Lichtgewicht Dak en een Verkeersdak opbouw. Ook geschikt voor omkeerdaken met verharding.

Snelle en gegarandeerde afvoer van water. Voorkomt verzadiging bij plasvorming. Buffering van water bij semi-intensieve dakbegroeiing zoals het Natuurdak systeem.

Zeer belastbare, kunststof drainage-bufferplaat van HPDE-regeneraat. Onderzijde voorzien van drainage afvoerkanalen. Voor gebruik bij intensieve daktuinen in een meerlaagse opbouw waarbij de waterbuffering in de plaat plaats kan vinden. Geschikt voor omkeerdaken.

Zeer belastbare, kunststof drainageplaat van HPDE-regeneraat. Onderzijde voorzien van drainage afvoerkanalen. Voor gebruik bij intensieve daktuinen ter plaatse van verhardingen. Geschikt voor omkeerdaken.

Sterke afvoervertraging tijdens piekbuien en voorkomt waterstuwing bij langere afvoerlengte. Geen permanente buffering in de Optigrün Meander-Drainagelaag FKM 30.

Sterke afvoervertraging tijdens piekbuien en voorkomt waterstuwing bij langere afvoerlengte. Ook permanente buffering in de Optigrün Meander-Drainage-bufferlaag FKM 60.

Waterretentiebox van PP-recycling regeneraat voor het (tijdelijk) vasthouden van hemelwater onder dakbegroeiing, daktuin, dakbestrating of PV-installatie. Te gebruiken bij Retentiedaken
waarbij klimaatadaptief bouwen en watercompensatie vereist zijn. Enkel te gebruiken in combinatie met de stuwregelaar, Drossel en/of Smart Flow Control.

Waterretentiebox van PP-recycling regeneraat voor het (tijdelijk) vasthouden van hemelwater onder daktuinen, dakbestratingen, PV-installatie en/of technische installaties. Te gebruiken bij Retentiedaken waarbij klimaatadaptief bouwen en watercompensatie vereist zijn. Enkel te gebruiken in combinatie met de stuwregelaar, Drossel en/of Smart Flow Control.

Waterretentiebox van PP-regeneraat voor het (tijdelijk) vasthouden van hemelwater onder de daktuin en/of dakbestrating. Extra hoge uitvoering voor hogere eisen aan klimaatadaptief bouwen en watercompensatie. Enkel te gebruiken in combinatie met de stuwregelaar en/of drossel.

Schuifbeveiligingslaag van EPS voor daken met een helling van 15° tot ca. 35°. Hoge waterbuffering en goede afwatering.