Traufprofiel

Zeer zwaar belastbaar L-profiel voorzien van waterdoorlatende sleuven. Toe te passen als kantopsluiting bij daken van 5 tot 45 graden waar geen statische dakrand aanwezig is.

- Berekening van de schuiflast door optigreen vereist! 

Neem de asafstanden in acht:
Om het snijverlies door inkortwerkzaamheden bij een las op het midden van de draagklamp zo klein mogelijk te houden, dient bij bestelling, afhankelijk van de asafstanden van de draagklampen (kepers), de telkens meest gunstige standaardlengte van de Traufprofielen te worden gelokaliseerd (houd voor een bestelling bij Optigrün eventueel het keperschema bij de hand).

Materiaal Aluminium 
Nominale dikte 4,0 mm
Afmeting Hoogte 110 mm, breedte 100 mm
Hoogte 130 mm, breedte 100 mm
Hoogte 160 mm, breedte 100 mm
Lengte 2,0 m, 2,5 m of 3,0 m