Economisch Groendak

  • Extra voordelig systeem
  • Inplant met losse planten
  • Design vormen in beplanting mogelijk
Biodiversiteit
Onderhoud
Gewicht* vanaf 90 kg/m² resp. 0,9 kN/m²
Systeemdikte vanaf 80 mm
Dakafschot 1 - 5° 
Vegetatievorm Sedum (met evt. grassen/kruiden)
Waterretentie 50-60 % / jaar
Piekafstroomcoëfficiënt Cs = 0,4-0,5
Waterberging** ca. 25 l/m² niet reguleerbaar ( > liters afhankelijk van dikte substraat)

* project en productspecifiek, vraag altijd een nauwkeurige gewichtsberekening! 
** niet reguleerbaar = verdamping, reguleerbaar = vasthoudend vermogen voor wateropgave

Sedum-Vegetatielaag en EKR

Sedum stekjes en/of Sedum plugplantjes evt. aangevuld met zaadgoed EKR sprossen ca. 150 gram/m² en/of plugplantjes vanaf 16 stuks/m²

Productgegevens: Zaadgoed EKR

 

Substraatlaag E (60mm)

Lichtgewicht natuurlijk groeimedium afgestemd op een extensieve beplanting van Sedum en/of grassen en kruiden.

Productgegevens: Substraatlaag E

Indien enkel Sedumvegetatie van toepassing is adviseren wij een substraat type M toe te passen

Controleschacht TKS Plus

(niet in tekening opgenomen)

Toepassen bij iedere hemelwaterafvoer. Ontwatering via zij- en bovenkant. Voorkomt vervuiling van de afvoer, verkrijgbaar in hoogtes vanaf 100 mm.

Productgegevens: Controleschacht TKS-Plus

Filterlaag FIL 105

Voorkomt uitspoelen van fijndelen en organische substantie uit het substraat in de drainagelaag.

Productgegevens: Filterlaag FIL 105

Drainagelaag FKD 25 (25 mm)

Goede afvoer van overtollig regenwater voorkomt schade door stilstaand water. Tevens niet reguleerbare waterberging voor bovenliggend systeem.

Productgegevens: Drainage-bufferlaag FKD 25

Beschermlaag RMS 300

Ter bescherming van de dakbedekking. Bij omkeerdaken dient deze vervangen te worden door een RSV 120.

Productgegevens: Bescherm-absorptielaag RMS 300