RETENTIEDAK INTENSIEF

 • Toepassing bij Optigrün Verblijfsdak, Dakpark, Verkeersdak, Solargroendak
 • Retentielaag WRB als vervanging van drainagelaag FKD
 • Producten 100% recycling en/of circulair
   
 • Data gestuurde berging en afvoer
 • Reguleerbare waterberging in WRB (voor wateropgave)
 • Niet reguleerbare waterberging in substraat (voor verdamping)
 • Thermisch stabiele WRB boxen
 • Hoge verdamping, dus koeling
 • Zeer hoge belastbaarheid van de WRB
 • Geen afschot mogelijk, dak dient 100% vlak te zijn
 • Hemelwaterafvoeren dienen waterpas t.o.v. elkaar te liggen
 • Ook toepasbaar met enkel PV
 • Ook toepasbaar met bestrating
 • Opbouw en producteigenschappen conform VBB-FLL normen
Biodiversiteit
Onderhoud
Gewicht* vanaf 500 kg/m² (exclusief waterbering in retentielaag) 
Systeemdikte vanaf 330 mm (afhankelijk van dikte WRB en dikte substraat)
Dakafschot 0° 
Vegetatievorm Vaste planten, heesters, gazon, bomen
Piekafstroomcoëfficiënt** Projectspecifiek
Waterberging ** 71 l/m² in WRB 85, 151 l/m2 in 170 (reguleerbaar) ***

* project en productspecifiek, vraag altijd een nauwkeurige gewichtsberekening! 
** niet reguleerbaar = verdamping van water in het substraat, reguleerbaar = vasthoudend vermogen voor wateropgave in de retentielaag
*** waterberging in WRB is maximale waterpeil in product minus 5% productvolume en 10 mm bouwmarge

Vaste planten, heesters, gazon, stadsbomen etc.

Substraatlaag SRU + SRB (> 200 mm)

Laagopbouw substraat geschikt voor retentiedaken bestaat uit een ondersubstraat (100 mm type SRU) en > 100 mm bovensubstraat SRB

Advies is het substraat af te strooien met een bark en wormen uit te zetten om bodemleven een boost te geven

Productinformatie projectspecifiek opvraagbaar

Filter- en capillairlaag RMS 500K

Optimale waterverdeling onder de substraatlaag.

Productgegevens: Filter- en capillairlaag RMS 500K

WATERRETENTIEBOX WRB 85 of WRB 170

Speciale retentielaag met holle ruimtes om een verplichte waterberging vast te houden

Type WRB afhankelijk van toepassing, wateropgave en aanvullende installatietechniek te plaatsen op de WRB : 

Waterberging in retentielaag tot 71 liter/m2 (= 75 mm) 
Productgegevens: Waterretentielaag WRB 85

Waterberging in retentielaag tot 151 liter/m2 (= 158 mm) 
Productgegevens: Waterretentielaag WRB 170

Capillaire cone

Kapillarsäule

Zorgt voor gereguleerd watertransport vanuit de retentielaag via de filter- en capillairlaag richting de substraatlaag

Stuwregelaar (statisch of dynamisch)

(niet in tekening opgenomen)


Een statische Stuwregelaar ALD/AGP is een stuwregelaar in elke HWA, welke in 24 uur het water kan laten stijgen in de retentielaag en binnen een vooraf bepaalde tijd weer kan leeg lopen wanneer deze voorzien is van een zogenaamde Drosselboring.
Veelal worden statische stuwregelaar ALD/AGP ingezet bij extensieve dakbegroeiing (Economisch Dak met WRB) of Solarretentiedaken waarbij grind i.p.v groen toegepast wordt.

ALD = toepasing in conventionele onderuitloop

AGP = toepassing in UV-afvoer Geberit Pluvia

Productinformatie: Stuwregelaar ALD/AGP

 

Een dynamisch Stuweregelaar, de Optigrün Smart Flow Control, is een 'klep' over, veelal 1 extra HWA per dakvlak,  welke in principe altijd dicht staat en enkel water laat afvoeren als de weerdata aangeven dat er meer neerslag valt dan dat de Retentielaag WRB op dat moment kan opvangen. De Smart Flow Control laat enkel het teveel aan verwachte neerslag afstromen met een vooraf bepaald debiet, dit bijvoorkeur richting een opslag tank.Bij een Smart Flow Control dienen de overige HWA's conform NEN 3215 voorzien te worden van een Drossel ASF, dit is een stuwregelaar zonder perforatie.

Een Smart Flow Control wordt veelal bij natuurdaken, verblijfsdaken en dakpark systemen toegepast. 

Productinformatie: Smart Flow Control

 

Beschermlaag RMS 900

Beschermlaag om doordrukken in de dakbedekking-toplaag te voorkomen en overlappen van de dakbedekking uit te vlakken.

Productgegevens: Bescherm-absoptielaag RMS 900