Vegetatie en voeding

Optigrün zaadgoed MKR/MGR voor natuurdaken. Veel hoge bloemen maar geen grasssen, altijd in combinatie met sedumspruiten toe passen voor groen winterbeeld. Tot 5 graden helling, daarna hydroseeden.

Optigrün zaadgoed EKR/EGR voor natuurdaken. Veel hoge bloemen en grasssen, altijd in combinatie met sedumspruiten (50 g/m2)  toe passen voor groen winterbeeld. Tot 5 graden helling, daarna hydroseeden.

Optigrün Sedum stekjes, Sprossen genoemd, zijn afgemaaide Sedum planten zonder wortels en dienen uitgestrooid te wordenop extensieve dakbegroeiingen bijvoorbeeld bij het EconomischDak systeem. de Sedum sprossen groeien na uitstrooien vanzelfvast in het substraat. 

Speciale sedum-, kruiden- grasplantjes voor beplanting op extensieve groendaken in diverse kluitmaten. Gekweekt in groendaksubstraat- Ze kunnen op alle groendaken worden gebruikt. De keuze van de planten en het aantal planten per m² varieert naargelang van de kluitmaat.

Optigrün sedumvegetatiematten met verteerbare inlage. Toepasbaar bij Lichtgewicht Dak of Hellend dak tot 15 graden helling. Direct volgroeid.

Optigrün sedumvegetatiematten met onteerbare inlage. Toepasbar bij Hellend dak vanaf 15 graden helling. Direct volgroeid.

Optigrün langwerkende meststof Opticote is geschikt voor alle type dakbegroeiingen en daktuinen. 9 maanden werkzaam, gelijkmatige afgifte meststoffen bij juiste weersomstandigheden.