DAKTUIN „DAKPARK“ (MET DRAINAGE-BUFFERLAAG)

  • Meerlaagse opbouw met drainage-bufferlaag
  • Laag gewicht t.o.v. gebruik gebiedseigen grond
  • Echte daklandschappen met bomen en lanen
  • Duurzame inrichting van ondergrondse parking
  • Ook geschikt voor omkeerdaken
Biodiversiteit
Onderhoud
Gewicht *  van 600 kg/m² of 6,0 kN/m²
Systeemdikte van 42 - 100 cm
Dakhelling 0 - 5° 
Vegetatie Vaste planten, heesters, bomen, gazon
Waterbuffering ca. 180 - 320 l/m²
Afvoercoëfficiënt Cs = 0,1 - 0,2

* Gewicht afhankelijk van gekozen type substraat (type Licht of Zwaar) en afhankelijk van permanente belasting dakconstructie.

SUBSTRAATLAAG I (250 – 400 MM)

BIJ GAZON R (200 – 300 MM)

Op de drainage-bufferlaag en vegetatie afgestemd substraat met een hoge waterbuffering en waterafvoercapaciteit

Productgegevens:

SUBSTRAATLAAG I
BIJ GAZON R

SUBSTRAATLAAG U (10 - 70 cm)

Ondersubstraat voor goede doorworteling
Bij dikkere substraatlagen dient er onder het intensieve substraat type i een minder intensief substraat te worden aangebracht met weinig organische bestanddelen, om verrotting en verzadiging onder in het pakket te voorkomen

Productgegevens: SUBSTRAATLAAG U

 

FILTERLAAG FIL 105

Voorkomt uitspoelen van fijndelen en organische substantie uit het substraat

Productgegevens: FILTERLAAG FIL 105

DRAINAGE-BUFFERLAAG FKD 60 BO (6 cm)

Snelle en gegarandeerde afvoer van overtollig water
Voorkomt verzadiging bij plasvorming
Hoge buffering van water
Afvullen met Perl 8/16

Productgegevens: DRAINAGE-BUFFERLAAG FKD 60 BO

TRIANGEL-COMBI-SCHACHT TKS PLUS

(NIET IN TEKENING OPGENOMEN)HWA altijd bereikbaar
Verschillende hoogtes v.a. 500 mm
Ontwatering via zij- en bovenkant

BESCHERM-ABSORPTIELAAG RMS 900

Bescherming van de wortelwerende dakbedekking tegen doordrukken van materialen (is geen anti-wortellaag)
Waterbuffering

Productgegevens: BESCHERM-ABSORPTIELAAG RMS 900